Autorid nõuavad CITV-lt vabandust

 (25)

Eurolaul 2005 Eesti eelvooru lõppvõistluselt diskvalifitseeritud laulu “Nevermore Island” autorid on seoses CITV kanalil alates 2. veebruarist esitatud valeinformatsiooniga esitanud vastulause.

Järgneb vastulause:

“CITV levitas valeinformatsiooni, edastades oma kanalil alates 2. veebruarist 2005 tõese faktina väidet, nagu oleksid Eesti Eurolaul 2005 konkursi võistluslaulu “Nevermore Island” autorid Mario Kivistik, Margus-Koit Kivistik ja Sven Lõhmus valetanud ning esitanud oma loo võistlusele, teades, et seda on juba varem CITV eetris näidatud. Selline väide on põhjendamatu ja laimav ning kahjustab autorite mainet ja head nime.

CITV levitatud valeinformatsioonil puudub igasugune alus. Laulu autorid ei olnud üldse teadlikud oma teose esialgse versiooni avalikustamisest ega olnud selleks kellelegi luba andnud; autorid ei pidanud teadma ega võinudki teada, et nende teost 31. detsembril 2003.a. ühes marginaalses telekanalis üldsusele edastati; autorid ei saanud oma teose kasutamisest teadlikuks ka hiljem, kuna CITV-le peaks hästi teada olema, et kuni 1. jaanuarini 2004.a. kehtis nende ja Eesti Autorite Ühingu vahel kokkulepe, et nimetatud kuupäevani (nn. testperioodi ajal) ei pidanud CITV oma saadetes kasutatud muusikateoste kohta EAÜ-le aruandeid esitama.

Autorite jaoks on mõistetamatu, kuidas saab avalik telekanal CITV ilmse enesereklaami eesmärgil takistamatult levitada laimu ja alusetuid süüdistusi. Tegu on kahetsusväärse pretsedendiga, mis rikub head ajakirjandustava ja üldkehtivaid eetika- ning õigusnorme.

Autorid eeldavad CITV-lt selle omaniku Rait Killandi isikus kiiret avalikku vabandamist.”

Autorid nõuavad ringhäälinguseadusele tuginedes vastulause esitamist CITV kanalil teksti kujul iga 4 minuti järel kestusega 2 minutit vähemalt 48 tunni pikkuse ajavahemiku jooksul, st võrdses ulatuses ebaõige väite esitamisega CITV poolt.