Muinsuskaitse nõuab Metsatöllu kontserdil inimeste liikumise piiramist


Muinsuskaitse nõuab Metsatöllu kontserdil inimeste liikumise piiramist
Foto: KALEV LILLEORG

Laupäeval toimub Pöide ehk Kahutsi maalinnal juba kolmandat korda Metsatöllu kontsert, mis on ajaloolisele maalinnale varem meelitanud tuhandeid kuulajaid, ent sel korral nõuab muinsuskaitse vallalt inimeste liikumise piiramist.

Muinsuskaitseinspektor Keidi Saks ütleb väljaandele Saarte Hääl, et eelmisel ja käesoleval aastal on roomikmasinaga niitmistöid tehes suurtel aladel kamar ära lõhutud ja kohati on paljandunud arheoloogiline kultuurkiht, mistõttu on nõlvad avatud pinnase erodeerimisele, nii vihmade kui ka suurearvulise rahvaürituse tõttu.

Pöide vallavanem Andres Hanso tõdes, et nõlvasid niideti tõepoolest masinaga, sest seda jalgsi ja käsitsi teha on väga raske, kuid pärast muinsuskaitse märkust masina jõul niitmisest loobuti ja töö viidi lõpule kümne inimese käte jõul. Rasketehnikaga niitetööd, mille käigus purustatakse suures ulatuses mättakihti, liigituvad haljastus- ja mullatööks, mille tegemiseks puudus muinsuskaitseameti luba.

Muinsuskaitseinspektor Keidi Saks nentis, et kahjustada on maalinn saanud ka eelmiste kontsertide eel ja ajal, kuid varem olid pinnasekahjustused oluliselt väiksemad.