„Eesti Meelelahutusauhinnad 2019” kampaania reeglid

 1. Kampaania kestab 22.04.2019 - 19.05.2019. Kampaanias osalemine on tasuta.
 2. Kampaania korraldab AS Ekspress Meedia, registrikood 10586863, asukoht Narva mnt 13, 10151, Tallinn, Harju maakond.
 3. Kampaania läbiviimise kord on kehtestatud kampaania Korraldaja poolt käesolevates reeglites. Kõik kampaania Korraldaja otsused kampaania läbiviimisel on lõplikud ning kõigile kampaanias osalejatele kohustuslikud.
 4. Kõikide Eesti Meelelahutusauhinnad 2019 raames veebiaadressil kroonika.ee/meelelahutusauhinnad hääletanute vahel loositakse välja auhinnad, mille on välja pannud BALBIINO CLASSIC jäätis (1 kast Balbiino Classic soolakaramelli-küpsisejäätist ja 1 kast Balbiino Classic pähklikreemi-vahvlijäätist), Marc & Andre 5 x 20 € kinkekaarti, 5 x EGF näoseerum (15 ml) Islandi firmalt Bioeffect ja 10 x 2 piletit Mustamäe Elamus Spasse (Spa 21+).
 5. Võitjatega võetakse ühendust 14 tööpäeva jooksul e-maili või telefoni teel.
 6. Lisaks loositakse kõikide hääletanute vahel välja 2 kutset kahele 30.05.2019 toimuvale Eesti Meelelahutusauhinnad 2019 galale.
 7. Hääletada saab internetis aadressil kroonika.ee/meelelahutusauhinnad.
 8. Auhindade loosimine toimub 21.05.2019 ja võitjad loositakse välja kõikide internetis hääletanute vahel.
 9. Auhindade võitjaga võetakse personaalselt ühendust ja võitjate andmed avaldatakse kroonika.ee/meelelahutusauhinnad lehel hiljemalt 24.05.2019.
 10. Kampaania Korraldaja ei vastuta hääletanu poolt esitatud valede andmete eest. Juhul kui võitjaga ei õnnestu ühendust võtta (esitatud on valed andmed või võitjat vaatamata püüdlustele ei saa kätte vähemalt 7 tööpäeva jooksul), korraldatakse uus loosimine ja loositakse välja uus võitja.
 11. 2 kutset kahele Eesti Meelelahutusauhindade 2019 galale loositakse välja 21.05.2019. Kampaania korraldaja võtab auhinna kättetoimetamiseks võitjatega personaalselt ühendust. Juhul kui on esitatud valeandmed või võitjaid ei ole võimalik kuni 24.05.2019 kella 17:00ni tabada, siis korraldatakse uus loosimine.
 12. Kampaania Korraldajal on õigus vääramatu jõu (force majeure) ilmnemisel kampaania ühepoolselt katkestada, teavitades sellest avalikkust viivitamatult massimeedia vahendusel.
 13. Kõik pretensioonid kampaania korraldamise või läbiviimise kohta tuleb saata aadressil Ekspress Meedia AS, Narva mnt 13, 10151, Tallinna linn, Harju maakond, märksõnaga „EMA2019 kampaania, pretensioon“.
 14. Kõik kampaaniat puudutavad vaidlused lahendatakse Eesti Vabariigi seadusandluse alusel.
 15. Kontaktandmete jätmisega annavad kampaanias osalejad oma nõusoleku nende isikuandmete salvestamiseks ning kasutamiseks Kampaania Korraldaja või tema volitatud esindaja poolt käesoleva kampaania raames. Kampaanias osalejad nõustuvad kampaania korraldaja või tema volitatud esindaja poolt kolmanda(te)le osapool(t)ele kampaanias osalejate isikuandmete edastamiseks vastavalt reeglite käesoleva punkti eesmärkidele.