Sotsiaalmeedia mõjutajad on üldiselt eksperdid mittepoliitilistes nišitööstuses nagu ilu, mood, sport, tehnika või mängud, kes kasutavad oma populaarsust kaubamärkidega töötamiseks ja toodete reklaamimiseks. Viimastel aastatel oleme aga näinud teist tüüpi nišimõjutajate – poliitilise mõjutaja – tõusu. Kroonika kirjutas 20. märtsil sellest, kuidas välisministeerium võttis India lähetusele kaasa noore sisulooja Karl-Gustav Kurni ning tasus tema reisi eest, et jõuda ministeeriumi tegemiste ja sõnumitega noorema publikuni. X-is on uudis saanud mitmesugust tagasisidet, aga pigem jääb kõlama arvamus, et sisuloojaid võib kasutada riigisõnumite jagamisel, aga mitte võimul olevate poliitikute isikupromoks.

Nii Kurni kui ka välismaiste ekspertide sõnul võivad poliitilised sotsiaalmeediapostitused sisuloojate poolt tekitada nooremas publikus suuremat huvi poliitika vastu, sest „suunamudijad näivad oma keele ja poliitikaga seotud suhte poolest noorte tegelikkusele lähedased ning võivad seetõttu avaldada noorte poliitilistele hoiakutele olulist mõju“. Eks digitaalsel ajastul arenevad poliitilised maastikud kiiresti, kohandudes sotsiaalmeedia- ja mõjuisikutekultuuri dünaamikaga. Möödas on ajad, mil traditsioonilised poliitilised kampaaniad toetusid oma sõnumite levitamisel ainult peavoolu meediaväljaannetele.