10.-12. augustil Rootsis toimuma pidanud festivali korraldusmeeskond andis juulis sotsiaalmeedias vahendusel teada, et üritus jääb ära, kuna kohalik politsei ei andnud festivali toimumiseks luba. Kardeti surmasid ning narkootikumide pruukimist. Rootslased kurdavad nüüd, et pole finantsprobleemidest suutnud toibuda ja seetõttu jääb ära ka järgmisel aastal Lõuna-Aafrika Vabariiki planeeritud üritus Into the Castle.

Festivali korraldav firma Music Goes Further nendib, et ära jäänud Rootsi festivali tõttu kaotasid nad 400 000 eurot ning rahalise põntsu pani neil ka Eestis aset leidnud Into The Valley. Into the Valley 2017 oli Rootsist alguse saanud festival, mis toimus Rummu karjääris kolme päeva jooksul 29. juunist 1. juulini. Eestisse oodati 6000 külastajat, festivali alguseks aga oli müüdud vaid 3000 piletit. Tõsi, osa külastajaid planeeriski pileti osta kohapeal, kuid sellest hoolimata oli rootslaste kahjum oli enam kui 150 000 eurot. "Eestis põrumise põhjustasid peamiselt kohaliku rahva huvi puudumine ja äärmiselt halb ilm. Saime Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuselt toetust, mida neli kuud pärast ürituse toimumist pole ikka veel makstud. Selle raha eest pidid tasustatud saama nii tarnijad kui ka festivalil üles astunud artistid," ütleb festivali korraldusmeeskond.

Toetuse väljamaksmine hetkel veel küsimärgi all

EASi pressiesindaja Mariann Sudakov seletab Publikule, et rahvusvaheliste sündmuste ja konverentside toetusmeetme tingimuste kohaselt on toetuse väljamaksmise eelduseks EASi poolt kinnitatud tegevusaruanne ja kuluaruanne. EAS ei saa enne toetust välja maksta, kui toetuse saaja pole kõiki oma kohustusi täitnud. "Antud projekti puhul on tegevusaruanne kinnitatud, kuid kuluaruande osas on veel küsimusi," ütleb Sudakov, et väljamakse ongi seetõttu aega võtnud, kuna toetuse saaja ei ole suutnud esitada korduvate päringute raames kõiki vajalikke selgitusi, mistõttu ei ole aruandeid kinnitatud. Into the Vally aruanded on praegu jätkuvalt menetluses ning toetuse väljamaksmise osas saab lõpliku seisukoha kujundada lähiajal.

Sudakovi sõnul peab toetuse saaja tegevusaruandega tõendama projekti eesmärkide täitmist: "Kuluaruandega esitatakse projekti eelarves olevate tegevustega seotud kulu- ja maksedokumendid (arved, maksekorraldused ja vastavad lepingud), kõik dokumendid peavad vastama Eestis kehtivatele raamatupidamise nõuetele."

Muusikafestival, mis pidi Eestisse tooma kümned tuntud artistid ja tuhanded külastajad (välismaalt osteti umbes 3000 piletit) ning tooma Eesti majandusse 1,5 miljonit eurot, sai EAS-ilt toetust 65 000 eurot. Teistes üritustekorraldajates tekitas see aga pahameelt, sest rootslastel oli probleeme turvafirmadega ja politsei ürituse toimumiseks kooskõlastus ei andnud. Reno Hekkonens ütles TV3-le antud intervjuus, et EASi käitumine on Eesti kontserdikorraldajatele näkku sülitamine. "See on 500-euroste suure paki lõkkesse viskamine," märkis ta ja lisas, et nii asju lihtsalt ei tehta.

Ta toonitas, et turvalisus peaks olema esmane. EASi poolt öeldi, et turvameeskonna puudumise pärast oldi mures ning tehti kõik, et probleeme ei tekiks. Raha eraldamist peetakse aga õigustatuks. Turismiarenduskeskuse direktor Tarmo Mutso rõhutas, et eesmärk oli tuua siia Rootsi turiste.

Vaid päev enne festivali jäid Into the Valley ilma oma turvapartnerist, põhjuseks korraldajate poolt maksetingimuste ja muude kokkulepete täitmata jätmine. Meeskond Security OÜ sõnul alustasid festivali korraldajad nendega läbirääkimisi koostöö osas maikuus. Firma aitas neil ürituse kooskõlastada, koostades vajalikud skeemid ja joonised, kohtudes ja esindades neid koosolekutel erinevate ametkondadega. Festival sai avaliku ürituse loa ja tööde ning ettevalmistustega liiguti edasi, kuid hiljem tunnistas festivali korraldaja, et raha teenuse eest maksmiseks pole. Koostöö lõpetati, sest osapooled ei suutnud leida mõlemat osapoolt rahuldavat kokkulepet.

Politsei ürituse toimumiseks kooskõlastust ei andnud, kuna nägi liialt suurt turvariski, ent ürituse ära keelamiseks puudus neil voli, sest rootslastel oli valla luba olemas. Festivali teiseks päevaks õnnestus Into the Valley korraldajatel saavutada koostöö siiski turvafirmaga ARES Security. Lisaks töötas festivali heaks 180-liikmeline meeskond, kellest 40 otseselt korralduse ja külastajate heaoluga.

Esialgsete plaanide kohaselt pidanuks Into the Valley järgmisel aastal Eestisse naasma. Kui Roots festivalile kriips peale tõmmati, pakuti kompensatsiooniks pileteid üritustele Into the Castle 2018 ja Into the Valley 2018. Nüüd teatavad korraldajad, et nende eesmärgiks on küll järgmisel aastal Euroopas festivali korraldada, ent praegusel hetkel on liiga vara midagi planeerida või lubada.

Korraldajad paluvad kõigil, kes soetanud pileti Lõuna-Aafrikas toimuma pidanud festivalile ja broneerinud ka lennupiletid Kaplinna, saata e-mail aadressile refund@musicgoesfurther.com. Raha lubatakse tagastada 2018. aasta jooksul.