Festivalikorraldajad andsid 2. juunil teada, et I Land Sound 2020 toimub 16.-19. juulil vastavalt valitsuse kehtestatud suunistele ehk kõiki eeskirju ja ohutusnõudeid järgides.

See tähendab, et festivalil ei saa olla rohkem kui 1000 inimest. Korraldajad pakkusid välja, et juba pileti soetanud inimesed saavad selle välja vahetada järgmise aasta festivali vastu või müüa see korraldajatele üldsegi tagasi. Raha saab täielikult tagasi.

Festivalihuvilistel oli otsuse tegemiseks aega 9. juunini.

Reedel, 12.06 aga teatati, et piletist pole veel piisavalt vajalik arv inimesi loobunud.

"Nädala jooksul ei tagastanud piisav arv külalisi oma pileteid ning praeguseks hetkeks pole me saavutanud valitsuse kehtestatud külaliste piirarvu," avaldasid korraldajad, aga neil on lahendus olemas.

"Oleme tänaseks välja mõelnud lahenduse, kuidas kõik I Land Sound külalised saaksid festivalist osa. Kõik detailid on kinnitamisel valla juhtorganisatsioonidega, millele saame lõpliku vastuse peale vallavalitsuse istungit tuleval teisipäeval, 16. juunil," lisasid nad.