Tanel ongi tänaseks loonud erinevate äripartneritega mitmeid ettevõtteid, nagu osaühingud PP Events, Eesti Muusika Kirjastus, Hea Pidu ja Crunch Industry, mille peamisteks tegevusaladeks on olnud kontsertide korraldamine. Juba enne õpinguid EBSis loodud Crunch Industry`s on Taneli partneriks tema kauaaegne bändikaaslane Danel Pandre ansambli The Sun tegemise päevilt.

Koos viie teise osanikuga on Tanel ka osaühingu Fanvestory omanik. Ette­võte opereerib ühisrahastuse veebiplatvormiga, mis võimaldab autori­õiguste litsentside võõrandamist ja teeb sellega kaasnevat turundust.

Ainuisikuliselt Tanelile kuuluvad osaühingud Padar Production ja Padar Holdings. Peamiselt esimese vahendusel toimetab Tanel muusikaäris, korraldab oma praeguse ansambli tegemisi, esinemisi ja kontserte. 2019. aasta lõpu seisuga seisis kahe firma peale kokku jaotamata kasumit ligi 215 000 eurot.

Padar Holdings on ühtlasi üks omanikke osaühingus Lossimäe Kinnisvara.