Pärast lahutust prints Charlesist paistis, et Diana otsesõnu särab!  Ta nägi, et ei vaja enda kõrvale kuninglikku kõrgust, vaid on ka ise väärt inimene.
Lisaks sellele oli tal see eriline keegi, keda ta pidas elu armastuseks. Oma elu viimasel suvel aga pidas ta sama mehega tuliseid vaidlusi ja kokkuvõttes otsis lohutust hoopis teise silmarõõmu juures.
Miks ikkagi näiliselt ideaalne armulugu luhta läks?