„Käes on meie Eesti sünnipäeva nädal. See on aeg, mil kasvõi korrakski heita kõrvale omavahelised erimeelsused ja nääklemised ning keskenduda sellele, mis meid ühendab, mis meid liidab. Nagu ikka sünnipäevadel. Öelda head ja mõelda hoolivalt. Soovida sünnipäevalapsele südamest midagi, mida iga päev Eesti inimene välja ei ütlegi, kuigi ehk tunneb. Nüüd on see võimalus oma häid soove Eestile välja öelda ja teiste sünnipäevalapse lähikondsetega jagada. Ilusat ja üksteist hoidvat sünnipäeva nädalat, meie Eesti!“ sõnas president Alar Karis.